VRIJDAG 23 september 07:00 uur.

Enige tijd regen. Zondag droger en af en toe zon.

Afgelopen nacht is om vier minuten over drie de astronomische herfst begonnen. Dat wil zeggen dat de zon toen over de evenaar verder naar het zuiden trok. De nachten zullen nu weer langer duren dan de dagen. Sommige mensen vragen zich waarom de herfst niet op 21 september begint. Daarvoor zullen we echter nog tot 2092 moeten wachten. In 1934 begon de herfst zelfs op 24 september. Dat de zomer langer duurt dan de andere seizoenen komt doordat de baan van de zon niet cirkelvormig is, maar ellipsvormig. Daardoor draait de aarde soms wat sneller en soms langzamer om de zon.

Ook wat het weer betreft zal het nu meer herfstachtig worden! Een front ligt net ten westen van ons land en komt heel langzaam dichterbij. Onder invloed van kleine golfvormige storingen wordt de oostwaartse verplaatsing vertraagd. De bewolking zal vanuit het westen verder toenemen en vanmiddag volgt er ook af en toe regen. Er staat een zwakke tot matige zuiden- tot zuidwestenwind en het wordt ongeveer 17°.

Vanavond en vannacht is er eveneens veel bewolking met af en toe regen. De zuidwestenwind blijft zwak tot matig en de temperatuur daalt tot circa 12°. Ook morgen ligt het front nog boven onze omgeving. Er blijft dan ook veel bewolking en er zijn perioden met regen. De wind ruimt naar noordoostelijke richting en zal zwak tot matig zijn, maar neemt aan de kust toe tot vrij krachtig. Het wordt daarbij niet veel warmer dan 15°.

Morgenavond en in de nacht naar zondag trekt het front verder naar het oosten. Op zondag bereikt een uitloper van een hogedrukgebied boven de oceaan ons land. Dat betekent overwegend droog weer met af en toe zon. Bij een zwakke tot matige noorden- tot noordwestenwind wordt het 16 of 17°.

Een actieve depressie die zich zondag ontwikkelt ten noordoosten van IJsland, breidt zich begin volgende week via de Noordzee en Scandinavië uit naar het midden van Europa. Met een noordwestelijke stroming zal er koudere en ook onstabiele lucht worden aangevoerd. Het wordt daarbij vrij koud en wisselvallig herfstweer met talrijke buien.

Al eeuwenlang is er een nauwe relatie tussen molenaars en het weer. Eén van de eerste (vaste) weerwaarnemers in ons land was Jan Noppen (1706-1764 die als opziener van de waterstaat in Zwanenburg begon met weerkundige metingen. Hij bedacht ook een molenwindschaal om de windkracht af te leiden uit de hoeveelheid zeil die opgerold moest worden op de draaiende wieken van de molens (bron: “Weerspiegeld” van Harry Geurts, uitgeverij van Wijnen).

Tegenwoordig willen molenaars juist ook van te voren weten hoe sterk de wind zal zijn en uit welke richting die zal waaien. Er is dan ook een nauw verband tussen de wind en productie van draaiende molens.

Dit jaar bestaat het Gilde van Vrijwillige Molenaars 50 jaar en iedere maand zijn er in een provincie feestelijkheden rondom molens.

“De Feestmaand voor de provincie Zuid Holland is begonnen op donderdag 1 september, op de Boterhuismolen in Warmond. Dit was de molen waar 50 jaar geleden het eerste officiële examen van De Hollandse Molen werd afgenomen. Er waren nog twee kandidaten die daar examen hadden gedaan. Eén daarvan was present met zijn certificaat. Hij heeft dan ook onder toezicht van een paar hoogwaardigheids bekleders de vang mogen lichten. Vervolgens werd het boek 50 jaar Gilde Van Vrijwillige Molenaars overhandigd en werd de vang gelicht waarna de molen ging draaien. Vervolgens was dit ook de start van een draaimarathon. Dit betekende dat er een week lang (24/7) een molen ergens in Zuid Holland draaide( vaak meerdere) maar wel een hele week en 24 uur lang. Dit werd gedaan in blokken van 6 uur. En bij een aantal molens werden ook enkele activiteiten georganiseerd, zoals wandel en fietstochten, kleine braderieën, zaag demonstraties etc.”

Aldus Hans de Graaf, molenaar van de Zwanburgermolen in Warmond

Nu de herfst is aangebroken, zal er ook weer vaker meer wind zijn. Voor de molenaars is dat natuurlijk gunstig. Een echte storm is minder welkom, dan worden de molens weer stilgezet!  

Updates van het weer worden bijgehouden op de actuele weerpagina!

Weerman Huub Mizee

De Zwanburgermolen in Warmond