“In mei leggen alle vogels een ei,

behalve de koekoek en de griet,

die leggen in de meimaand niet.”